Fler samarbeten leder till positiva upplevelser med AMP-modellen

Skärmbild 2024-03-27 105731

Tredje året på Forumtorget i Uppsala med AMP-modellen har etablerat platsen som den naturliga mötesplatsen för Uppsalas föreningar, organisationer och företag att ta plats i och aktivera det offentliga rummet.  Under 2023 har platsorganisationen samarbetat med ett femtiotal föreningar för att attrahera människor i alla åldrar, med olika bakgrund och intressenAktiviteter som schack, Zumba, DJ-spelningar och pysseldagar har gjort Forumtorget till en mötesplats för alla. Läs Forumtorgets platsrapport för 2023.

Under 2023 har Forumtorget i Uppsala hållit öppet och erbjudit ett kostnadsfritt och säsongsanpassat utbud i snitt 40 timmar i veckan under 303 dagar. Under året har nya samarbeten med föreningslivet i Uppsala etablerats vilket har lett till att förfrågningarna ökat och fler vill ta plats på torget. 35 evenemang och 73 aktiviteter anordnats för att attrahera Uppsalaborna och de fyra miljoner människor som passerar torget under ett år.

Den idéburna ideella förening Centrum för AMP, som står bakom aktiveringen, har som övergripande mål att levandegöra offentliga platser för att skapa trygghet och minska brott. Detta görs genom att skapa attraktiva miljöer och positiva upplevelser. Resultat från upplevelseenkäter som genomfördes 2023 visar att arbetet ger resultat. Den positiva upplevelsen av aktiviteter och evenemang har ökat från 3,9 till 4,2 mellan maj och oktober, i en tid där tryggheten har minskat.

Vårt mål är att Forumtorget ska vara en trygg mötesplats för hela Uppsala där alla människor ska känna sig välkomna. Vårt koncept “Live in the square har lockat flera tusen deltagare och besökare från hela Uppland. Här sker samarbete med alltifrån Uppsala Bugg & Swing Society till turkisk folkmusik vilket gör att vi får en enorm spridning på deltagare som i sin tur sprider ordet vidare.” säger Carlos Lopez, verksamhetsledare Forumtorget.

I platsrapporterna delar Centrum för AMP med sig av sina metoder och erfarenheter från den operativa verksamheten. Rapporterna är en återkoppling till AMPs lokala partners i form av kommuner och fastighetsägare lika mycket som en inspirationskälla och summering av insikter om hur platsaktivering fungerar i praktiken. 

“Vi hoppas kunna inspirera fler att satsa på platsaktivering i offentliga rummet. Platsrapporterna är vårt skyltfönster för vad AMP-modellen levererar till en plats. Vi har en hög ambitionsnivå. Vår vision är att få alla människor att alltid känna gemenskap och trygghet på offentliga platser.” säger Helena Olsson, VD för Centrum för AMP.

 

Läs rapporten här!

Forumtorget stories