Forumtorgets historia

Historia

Forumtorget har varit en välbesökt plats och ett centralt torg med försäljning, julhandel och uteserveringar sedan början på 50-talet.

Forumtorgets Historia

Forumtorgets rumsbildning med den öppna ytan tillkom i början av 50-talet. År 1953 stod Forumvaruhuset färdigt och på 1960-talet byggdes Tempovaruhuset. På grund av det centrala läget och att många människor passerar torget har det under många år använts för politiska möten och evenemang. Periodvis har torget även använts för försäljning av konsthantverk och blommor.

Bild: Julhandel och julbrådska 1958. Fotograf: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet

Händelser

Under första delen av 1990-talet renoverades torget i samband med att Forumgallerian byggdes. Man ville då bevara torgets utseende och återanvände markplattorna med den grövre undersidan vänd uppåt. Plattorna blev till slut svåra att hålla rena och dessutom hade leran i marken orsakat sättningar som gjorde att marknivån behövde återställas. Uppsala Kommun utlyste en arkitekttävling år 2011 som White arkitekter vann med tävlingsbidraget Soffta. Förslaget bygger på tre starka formelement; golvet, soffan och platån. Torget byggdes om under åren 2015-2021.

Bild: Direktör Hjalmar Wedholm med disponent Eriksson på Forumtorget 1963. Fotograf: Uppsala-Bild/Upplandsmuseet

Vi välkomnar föreningsliv, organisationer och besökare att höra av sig och bidra med idéer och engagemang som kan utveckla platsen.

Välkommen till Forumtorget – tillsammans skapar vi verklighet av goda idéer.

Vi möjliggörs genom

Våra partners