KONTAKT

Idéhubben

Idéhubben ligger i korsningen Kungsängsgatan/Bredgränd. Här anordnas aktiviteter som en del av arbetet med Forumtorget.

Verksamhetsledning

Carlos Lopez är verksamhetsledare för Forumtorget. Kontakta honom vid frågor, idéer och andra ärenden som rör verksamheten på Forumtorget.
carlos.lopez@forumtorget.se
+ 46 73 905 87 32

Presskontakt

Sara Bjurström, VD Centrum för AMP
sara.bjurstrom@centrumforamp.se

Idéboxen

Har du idéer, synpunkter och förslag som kan bidra till att Forumtorget blir ännu attraktivare? Skicka då ett mejl till:
ideboxen@forumtorget.se