KONTAKT

Idéhubben

I korsningen Kungsängsgatan/Bredgränd ligger vår lokal, Idéhubben. Lokalen fungerar som kontor för verksamhetsledningen och som samlingsplats för organisationer som är med och bidrar till utvecklingen av Forumtorget.

Verksamhetsledning

Carlos Lopez , Verksamhetsledare
carlos.lopez@forumtorget.se
+ 46 73 905 87 32

Hannah Mannheimer, Eventkoordinator
hannah.mannheimer@forumtorget.se
+ 46 76 225 01 81

Presskontakt

Sara Bjurström, VD Centrum för AMP
sara.bjurstrom@centrumforamp.se

Idéboxen

Har du idéer, synpunkter och förslag som kan bidra till att Forumtorget blir ännu attraktivare? Skicka då ett mejl till:
ideboxen@forumtorget.se