OM OSS

Kunskap inom platsutveckling

Forumtorget bedrivs av Centrum för AMP, en organisation med kunskap inom platsutveckling avseende offentliga miljöer. Uppsala kommun och några av fastighetsägarna vid torget är med och finansierar arbetet. Målsättningen är ett levande och omhändertaget torg där besökare trivs och vill vara. En mötesplats som är tillgänglig för alla – mitt i Uppsala City.

Under årets alla säsonger kommer en rad olika aktiviteter att ske på Forumtorget. Föreningsliv, entreprenörer och medborgare bjuds in för att delta med idéer och resurser.

Välkommen till Forumtorget – tillsammans skapar vi verklighet av goda idéer.