Offentliga rum

Om oss

Vi arbetar för att Forumtorget ska vara en levande mötesplats året runt.

Om Forumtorgets verksamhet

Här blir goda idéer verklighet

Forumtorgets verksamhet drivs av Centrum för AMP som arbetar med att utveckla och ta hand om offentliga rum. Målsättningen är att Forumtorget ska vara en trivsam, trygg och levande plats året runt. Vi samarbetar med lokala föreningar och andra organisationer som är med och aktiverar platsen.

Centrum för AMP

Centrum för AMP är en ideell förening som arbetar med platsutveckling i hela Sverige. Grundare och nuvarande medlemmar är Svensk Försäkring, Svensk Handel, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan. Vid Forumtorget finansieras arbetet av Uppsala kommun, Atrium Ljungberg och Vasakronan.

Hemsida

Ta del av Platsrapport Forumtorget 2022

Centrum för AMP

Kunskap inom platsutveckling

Verksamheten på Forumtorget är målinriktad och följs upp med evidensbaserade metoder, bland annat i samarbete med RISE forskningsinstitut. Centrum för AMP bygger löpande upp ny kunskap med hjälp av pilotprojekt i andra svenska städer för att undersöka vad som fungerar bäst utifrån svenska förhållanden.

Vill du arrangera en aktivitet eller evenemang på Forumtorget? Eller har du idéer som kan göra platsen ännu bättre? Hör av dig till oss!

Välkommen till Forumtorget – tillsammans skapar vi verklighet av goda idéer.

Vi möjliggörs genom

Våra partners