Konstmånad på Forumtorget

Skärmbild 2024-02-27 110644

Under hela mars månad fylls torget av konst från totalt 16 lokala konstnärer. Initiativet är ett  samarbete mellan galleriet Zeitgeist och platsorganisationen på Forumtorget. Syftet är att tillgängliggöra konst i offentliga rummet och skapa en arena för människor från olika delar av stan att mötas.

Lördag 2 mars startar Konstmånaden på Forumtorget och inleds med utställningar av bland andra Jenny Asp och Marcus Edefors i vinterpaviljongen. Jenny Asp kombinerar sina fantastiska illustrationer med udda inredningsdetaljer och återbruk under namnet ”Vildliv” och Marcus Edefors visar fotokonst från sina resor runtom i världen och från hemtrakterna i Uppsala.

Konsten kommer att bytas ut varje lördag då även konstnärerna kommer att vara på plats och presentera verken. Konsten kommer sedan vara tillgänglig för allmän beskådan dygnet runt i den upplysta paviljongen.

“Vinterpaviljongen på Forumtorget är en fantastisk plats och en möjlighet för många att uppleva konst i sin vardag, precis sånt här älskar vi att jobba med! Vår ambition är att tillgängliggöra konst för alla”  säger Sofia Bo, Eventkoordinator på Zeitgeist.  

Intill paviljongen visas även 22 kartor över olika orter i Uppsala. Kartorna är illustrerade av Sofia Bo och kombineras med en liten anekdot eller berättelse från olika Uppsalaprofiler från respektive ort. Vid verken kommer också alla besökare ha möjlighet att själva svara på frågan ”Vilken plats tycker du om?” och lägga i Forumtorgets brevlåda. På lördagar får alla barn dessutom färglägga en egen illustration av Uppsala och ta med hem.

“Vi strävar alltid efter att ha interaktiva element i våra konstutställningar. Det finns en symbolik i att det är vi människor som färglägger städerna. Linjerna finns där i form av infrastruktur, men det är vi som färglägger” säger Sofia Bo.

Meddelandena från Uppsalaborna kommer att visas upp i slutet på månaden på Forumtorget.

“Ska bli så spännande att se hur konsten kommer förändra platsen och hur den kommer att tas emot. Vi ser Forumtorget som en möjliggörare för kulturen att ta plats i offentliga rummet och därmed göra kultur mer tillgänglig” säger Carlos Lopez, verksamhetsledare på Forumtorget.

Vinterpaviljongen på Forumtorget är en satsning för att bjuda Uppsalaborna på värme och ljus och få människor att samlas och skapa trygghet under den kalla delen av året. Forumtorget drivs enligt AMP-modellen som har som mål att skapa levande platser för ökad trygghet och minska brott. Modellens utgångspunkt är att en plats i det offentliga rummet där människor vill vara och upplever en gemenskap leder till ökad trygghet.

“Vi arbetar med platsutveckling genom platsaktivering. Genom konstmånaden hoppas vi på oväntade möten och spontana samtal människor emellan som stärker gemenskapen. Genom att lyfta fram 22 Uppsalaorter på Forumtorget vill vi också manifestera hur en plats i stadskärnan är mötesplatsen för hela stan” säger Helena Olsson, VD för Centrum för AMP.

Vad
Konstmånad på Forumtorget i Uppsala

När
2 mars – 30 mars dygnet runt
Vernissage alla lördagar kl 11-16

Om Zeitgeist
Zeitgeist kopplar samman konstnärer och konstälskare och skapar möjligheter för brobyggande mellan olika samhällsgrupper genom konst.
Sedan 2019 har Zeitgeist arrangerat drygt 180 konstutställningar i olika format och nytt för 2024 är att all konst finns tillgänglig på plattformen zeitgeist.art – ett verktyg för konstnärer där de visar och säljer sin konst.

Om Forumtorget
Forumtorgets verksamhet drivs av Centrum för AMP som arbetar med att utveckla och ta hand om offentliga rum. Målsättningen är att Forumtorget ska vara en trivsam, trygg och levande plats året runt. Aktiveringar sker i samarbete med lokala föreningar och andra organisationer.

Om Affärs- och medborgarplatsmodellen
A står för affär och nödvändigheten av att ha kommersiella krafter närvarande på en plats för att få den levande och inbjudande.
M står för medborgare och markerar att det är fråga om att skapa offentliga rum som är tillgängliga och välkomnande för alla.
P står för plats och betonar betydelse och nödvändigheten av att skapa en levande attraktiv samhällsmiljö där människor vill vara.
AMP-modellen är evidensbaserad och följs upp kontinuerligt med vetenskapliga metoder.

Forumtorget stories