HEJ!

Välkommen till Forumtorget – vi skapar verklighet av goda idéer

Här kommer ni kunna ta del av aktuella aktiviteter och händelser som kommer att ske på torget och i den nyinredda idéhubben. Den långsiktiga målsättningen är att Forumtorget ska vara en upplevelserik och folklig mötesplats uppskattad av många, över alla säsonger.

Aktuellt

Organisationen Centrum för AMP har nu inlett aktiveringen av Forumtorget. Arbetet kommer att utökas över tid med hänsyn till rådande pandemisituation. I juni installerades en pergola på torget, som bland annat kommer fungera som inramning för uppträdanden och aktiviteter.

Titta gärna förbi den nyöppnade Idéhubben i korsningen Kungsängsgatan/Bredgränd. Här uppmuntras kreativitet och skapande.

Följ oss här samt på Facebook och Instagram för att bevaka nya händelser.