HEJ!

Välkommen till Forumtorget – vi skapar verklighet av goda idéer

Här kommer ni kunna ta del av aktuella aktiviteter och händelser som kommer att ske på torget och i den nyinredda idéhubben.

Hemsidan är under konstruktion och den kommer löpande att fyllas med mera innehåll.

Aktuellt

Just nu pågår inredning av Forumtorgets egen lokal – Idéhubben – i korsningen Kungsängsgatan/Bredgränd. Titta gärna in genom fönstren för att ta del av det som utvecklas.

Med start i juni 2021 kommer vi successivt att börja med gestaltning av utemiljön. Håll ögonen öppna! På sikt, när de offentliga riktlinjerna tillåter det, kommer vi att starta upp med aktiviteter.

Följ oss här samt på Facebook och Instagram för att bevaka nya händelser.
Svara gärna på vår enkät kring upplevelsen av Forumtorget.

TILL ENKÄTEN