Innovationshub

Idéhubben

Idéhubben är en lokal som används för att planera händelser som ska ske på Forumtorget tillsammans med våra samarbetspartners.

Innovationshub

Idéhubben

Idéhubben ligger i Forumkvarteret, 1 tr. Lokalen används för planering och möten med lokala organisationer och samarbetspartners som är med och levandegör torget på olika sätt.

Idéboxen

Det lokala engagemanget är avgörande för att vi ska lyckas åstadkomma en levande mötesplats.

Har du tankar, åsikter eller förslag som kan bidra till Forumtorgets utveckling? Skicka ett mejl med dina idéer och synpunkter till ideboxen@forumtorget.se.

Vi välkomnar föreningsliv, organisationer och besökare att höra av sig och bidra med idéer och engagemang som kan utveckla platsen.

Välkommen till Forumtorget – tillsammans skapar vi verklighet av goda idéer.

Vi möjliggörs genom

Våra partners