Skip to main content

Här kan ni läsa om tankarna bakom arbetet med Forumtorget och vad som har skett under sommaren. Vi uppmanar invånare, besökare och föreningar att vara med och bidra till att Forumtorget ska vara en upplevelserik och folklig mötesplats uppskattad av många, över alla säsonger.

Uppsala.se