Rumslig gestaltning

Gestaltning av Forumtorget

En god atmosfär främjar möten, aktiviteter och utbyte av idéer. Genom att tillföra gestaltningar skapar vi förändring och variation över säsongerna. Den offentliga platsen ska vara trevlig att vistas på året runt.

Före insatserna
Före insatserna
Före insatserna
Filtar och kuddar efter insatserna
Lampskärmar efter insatserna
Lampskärmar efter insatserna
Filtar och kuddar efter insatserna
Parasoll efter insatsernaFint att det finns aktiviteter för barnen, de älskar det!

BesökareVi har nu färre hyresgäster som rapporterar otrygghet

FastighetsägareMan märker verkligen av insatserna som har skett de senaste två åren

BesökareTrevligt med utrymmen att kunna softa på.

Besökare

Vi möjliggörs genom

Våra partners