OM FORUMTORGET

Här blir goda idéer verklighet

Forumtorget är en central plats i Uppsala med ett rikt utbud. Under de senaste åren har platsen renoverats för att möta framtidens behov. Bland annat har arkitektoniska element tillförts platsen och markbeläggningen på Forumtorget har bytts ut.

Omsorgen om Forumtorget kommer att fortsätta när hela renoveringen av området är färdigställd. Enligt tidplanen ska arbeta med gågatan vara färdig sommaren 2021. Platsutvecklingsorganisation Centrum för AMP kommer arbeta med ett aktivt omhändertagande av platsen för att skapa ett spännande innehåll och en attraktiv miljö att vistas på. Målet är att Forumtorget ska vara en upplevelserik mötesplats som uppskattas av många, under årets alla säsonger.