OM FORUMTORGET

Här blir goda idéer verklighet

Forumtorget är en central plats i Uppsala med ett rikt utbud. Under de senaste åren har platsen renoverats för att möta framtidens behov. Bland annat har arkitektoniska element tillförts platsen och markbeläggningen har bytts ut.

Sedan våren 2021 arbetar organisationen Centrum för AMP med ett aktivt omhändertagande av platsen för att skapa ett spännande innehåll och en attraktiv miljö att vistas på. Målsättningen är att skapa en upplevelserik mötesplats som uppskattas av många, under årets alla säsonger.

CENTRUM FÖR AMP

Kunskap inom platsutveckling

Forumtorget bedrivs av den ideella organisationen Centrum för AMP som arbetar med att utveckla offentliga rum. Uppsala kommun och några av fastighetsägarna vid torget är med och finansierar arbetet. Målsättningen är ett levande och omhändertaget torg där besökare trivs och vill vara. En mötesplats som är tillgänglig för alla – mitt i Uppsala City.

Vi välkomnar föreningsliv, organisationer och besökare att höra av sig och bidra med idéer och engagemang som kan utveckla platsen.

Välkommen till Forumtorget – tillsammans skapar vi verklighet av goda idéer.