OM FORUMTORGET

Här blir goda idéer verklighet

Forumtorget är en central plats i Uppsala med ett rikt utbud. Under de senaste åren har platsen renoverats för att möta framtidens behov. Bland annat har arkitektoniska element tillförts platsen och markbeläggningen på Forumtorget har bytts ut.

Organisationen Centrum för AMP arbetar med ett aktivt omhändertagande av platsen för att skapa ett spännande innehåll och en attraktiv miljö att vistas på. Forumtorget ska vara en upplevelserik mötesplats som uppskattas av många, under årets alla säsonger.