Vårt arbete på Forumtorget fortsätter!

Den 16:e Maj besökte kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och delar av Uppsalas kommunledning Forumtorgets idéhubb.

Carlos & Fredrik

Vårt arbete på Forumtorget fortsätter 

Den 16:e Maj besökte kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och delar av Uppsalas kommunledning Forumtorgets idéhubb. Då fick vi möjlighet att både berätta om verksamheten och bakgrunden till AMP-modellen som vi jobbar efter. Våra privata delfinansiärer Vasakronan och Atrium Ljungberg deltog också och fick berätta om hur de upplever att vår verksamhet påverkat dem. Vi fick tid för givande diskussioner och frågestund. 

Uppsala var först ut med att tillämpa denna modell i Sverige.   

Fredrik Reinfeldt, ordförande i Centrum för AMP, underströk på mötet att – ”det här är unikt för Sverige, vi är mycket stolta över verksamheten på Forumtorget”. 

Forumtorget är den första av Centrum för AMPs platsorganisationer som ges ett mandat att utveckla och ansvara för platser som uppskattas av alla under årets alla årstider. Finansieringen kommer från kommun och privata näringslivet.  

”Det handlar om medborgarperspektivet, att skapa den här trygghetskänslan. Det kräver närvaro, aktivering och professionalism”, betonade Fredrik Reinfeldt. 

Forumtorgets verksamhetsledare Carlos Lopez som sedan start planerat aktiviteter och aktiveringar på platsen lyfte fram att ”Vi vill skapa en naturlig mötesplats för alla som ska vara trygg och omhändertagande. En plats man uppsöker för att uppleva saker”. 

Sedan våren 2021 arbetar Centrum för AMP med att ta hand om och aktivera Forumtorget i Uppsala. Målsättningen är att skapa en levande och attraktiv plats för alla, oavsett kön, ålder eller bakgrund. En levande plats där man trivs, verkar brottsförebyggande och trygghetsskapande. 

Sedan starten har vi genomfört en rad stora satsningar på Forumtorget – en pergola har installerats, lampskärmar med belysning har hängts upp och aktiviteter inom bland annat dans och musik hålls regelbundet. Under 2022 genomförde vi 130 aktiviteter och 80 evenemang i samarbete med ett fyrtiotal lokala föreningar. Under våren har fler växter planterats och en yta för barn med bilar och käpphästar har aktiverats.  

Uppsala Kommun har beslutat om en fortsatt satsning och förlänger avtalet med AMP till och med år 2024 vilket vi är mycket glada över. 

Centrum för AMP vill tacka alla som närvarade på mötet den 16:e maj för  god uppslutning, intressanta frågor samt fin feedback. 

Forumtorget stories