Skip to main content

Centrum för AMP tar hand om offentliga platser utifrån en modell som tillgodoser samtliga aktörer i närområdet. Genom att skapa attraktivare och tryggare platser som är välkomnande för alla uppnås positiva upplevelser, ökad handel och förbättrad livskvalitet.
www.centrumforamp.se

Centrum för AMP har fått i uppdrag av kommun och fastighetsägare att aktivera och ta hand om Forumtorget och dess närområde.

För att följa dessa insatser över tid genomförs nu en forskningsstudie. Studien är unik för det här sammanhanget och du har nu möjlighet att vara med och påverka framtida beslut genom att svara på enkäten (vilket tar cirka 10 minuter).

Dina svar hanteras anonymt och vissa frågor är personliga. Syftet är att få en större förståelse för olika strukturer i samhället och en ökad kunskap kring hur det är möjligt att skapa offentliga platser som är välkomnande för alla.

Hoppas att du har möjlighet att delta!

Scanna nedan QR-kod med din mobilkamera, alternativt använda denna länk: http://bit.ly/forumtorget


Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Marcus van Dijk, Platsutvecklare AMP – marcus.vandijk@centrumforamp.se 076 – 315 65 32
Marie-Louise Möllerberg, Forskare på RISE – marie-louise.mollerberg@ri.se 070 – 314 59 46