IDÉHUBBEN

En plats för idéer och inspiration

I korsningen Kungsängsgatan/Bredgränd finns idéhubben. Denna lokal är avsedd för Forumtorgets verksamhet. Den fyller även en funktion som samlingsplats för föreningar, entreprenörer och andra organisationer som vill förverkliga idéer och skapa upplevelser på Forumtorget.

Det lokala engagemanget är genomsyrande i allt vi gör. Vi tar gärna emot nya idéer som kan bidra till en offentlig plats som är attraktiv och välkomnande för alla målgrupper.