Skip to main content

Fastighetstidningen skriver om arbetet med Forumtorget.

– Jag tror att människor känner att vi verkligen tar hand om platsen. Att det är trevligt att vara här och att det anordnas aktiviteter som gör det levande. Det här är något som jag brinner för och det är fantastiskt att responsen har varit så positiv, säger Carlos Lopez.

Läs tidningen här.